Disclaimer en voorwaarden

Ondanks de zorg die aan de informatie op de website is besteed, aanvaardt Anniething® geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gegevens van deze website of gevolgen van verstrekte adviezen anders dan beschreven in de leveringsvoorwaarden van Anniething®. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al het verkeer tussen opdrachtgever en  Anniething®.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen logo’s, namen, modellen, tekst, plaatjes en foto’s) behoren toe aan Anniething® of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Anniething® is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen van producten en/of diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Voor algemene voorwaarden klik hier.